Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

tegoniema
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.

March 18 2017

tegoniema
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viacompletelydifferent completelydifferent

March 10 2017

tegoniema
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
tegoniema
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs

March 08 2017

tegoniema
tegoniema
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viazapachsiana zapachsiana

March 07 2017

tegoniema
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.

March 06 2017

tegoniema

March 02 2017

tegoniema
Nie funkcjonowałem wtedy zbyt dobrze. Nie byłem w stanie z nikim rozmawiać. Chciałem po prostu położyć się i umrzeć
— Sieg Larsson, Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem

February 28 2017

tegoniema
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
tegoniema

February 26 2017

tegoniema
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Reposted frompensieve pensieve viaevlyn evlyn
tegoniema
Reposted frombluuu bluuu viaevlyn evlyn
tegoniema
Szczęśliwi do byłych nie piszą.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaevlyn evlyn
tegoniema

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viaevlyn evlyn
tegoniema
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viaevlyn evlyn
tegoniema
Nie ma rozstań z godnością, niemal zawsze ktoś jest skrzywdzony, zraniony i kopnięty w dupę, czego skutki ciągną się za nim czasami do końca życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaevlyn evlyn
tegoniema
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa viaevlyn evlyn
tegoniema
tegoniema
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaevlyn evlyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl